Willys CJ2A Fredsjeep årsmodell 1947

Willys CJ2A "Fredsjeep" årsmodell 1947

Ett projekt som startade med ett fordon i ett antal kartonger, en renovering som förra ägaren startat för kanske 15-20 år sedan. En intressant uppgift som krävt en hel del detektivarbete och uppfinningsrikedom. Färdigställande närmar sig och endast en komplettering med en skogsbrandskärra av typ "Lännakärra" och jag har ett komplett släckekipage av samma snitt som användes flitigt av Brandkårer under 50-60talet.