Övrig utrustning

Nytt på sidan:


Projekt: Volvo ambulans PV 44511 M


Willys Overland 226


Willys CJ2A

Svenska Brandmuseet

Mina fordon och utrustning

Under denna rubrik återfinner ni lite av det jag lyckats skrapa ihop i min egen samling.

Skogsbrandsläp av typ Länna kärra

Tillkopplat efterfordon är en sk. Länna kärra, en typ av kärra anpassad för brandsläckning i skog

och mark. Vattentank och släckutrustning fanns ombord, i många fall var också pumpen monterad vid framstammen på kärran. Albin 200 (skogsbrandspruta) var den oftast förekommande pumptypen. I vissa fall hade Jeepen en Panamapump kopplad via en sinnrik kopplingsanordning direkt till drag-fordonets motor och tryck resp. sugledning kopplade till släpets tank. På bilden syns hasplåtar runt hjulen för att underlätta forcering av stock och sten.

Pulveraggregat

Bogserbart 300 kg pulveraggregat, trycksatt från fast lufttub, försedd med två angreppsslangar.