Diverse

Svenska Brandmuseet


Diverse


Det blev en hel del material över, som inte riktigt passade in under någon annan rubrik, men här råder jag bot på det och ger er lite från: bränder, olyckor, stationsliv mm.

Skogsbrand

Brandstyrkan bemannar bilarna, närmast Ford Rhein tung bilmotorspruta. I bakgrunden skymtar nosen på en Willys Overland "fredsjeep", än så länge öppen men byggdes senare på med hytt i brandkårens verkstad.

Rökdykare

Efter utfört uppdrag återvänder rökdykare ut i det fria. Utrustningen utgörs av Draeger syrgasapparat, en andningsapparat med sk. slutet system, där förbrukad luft renas och återanvänds. Detta innebär att luften som inandas gradvis blir allt varmare och den fysiska påfrestningen ökar.

Larmcentralen

Telefonvakten läser teleprinterremsan från ett "draget" brandskåp. Samtidigt orienterar han släckningsledaren om adressuppgifter. Brandskåp fanns uppsatta på ett antal strategiska platser i staden, detta var före mobiltelefonen och utgjorde ett snabbt sätt att larma för brand.

Bild över vagnhallen tagen från logement

Här syns taket på "min" ambulans och även Chevrolet med avbröstbar mekanisk stege.

Interiör med larmbord

Här mottages larm via telefon, växeln syns till höger i bild. Den ålderdomliga telefonen i bildens centrum är lokaltelefonen mellan "vakten" och fordonshallen.

Brandskåp

Brandskåp med standard utrustning, övre delen är avsedd för brandalarmering, krossa glaset och dra ut handtaget. I den nedre delen återfinns en hjälptelefon, med vilken man kunde sätta sig i förbindelse med larmoperatör.

Logementliv

De kassernerade brandmännen levde tätt inpå varandra under tjänstgöring. Inledningsvis bestod arbetsschemat av 3 dygn tjänst, därefter 1 dygn ledighet. Normal arbetstid under dagen och jour på stationen resten av dygnet, många hade lägenheter i brandstationen (så att de fick lite samvaro med familjen). Det var tider det!!

I glada kollegors lag

En bild från gamla brandstationen, där både befäl och manskap sitter ned i dagrummet för en fika.

Hakstegsövning

Hakstegar användes  till långt in på 60-talet. Denna typ av stege var i toppen försedd med en hake som hade hullingar. Med hjälp av dessa kunde man svänga in stegen genom ett fönster och klättra upp en våning, för att sedan återupprepa manövern till nästa våning.

Julpyssel

Här ser vi tre av brandmännen ivrigt sysselsatta med att tillverka Julkyrkor. Modellen som är en kopia av Mikaelikyrkan är framtagen av Rune Andersson, vi ser honom sittande längst till vänster. i mitten syns Gunnar Andersson och längst till höger Åke Svensson. Kyrkorna såldes till allmänheten till förmån för Brandkårens idrottsförening

Kyrkviken runt

Den årligen återkommande stafetten som enligt namnet löper runt Kyrkviken var och är fortfarande ett evenemang som brandkåren deltar i. Löpning, rodd, simning,cykel och avslutningsvis hinder-löpning. Brandkåren var under många år det lag som segrade och Polisen var ett absolut måste att ha bakom sig i protokollet. På bilden ser vi segrande lag i 1955 års upplaga.

Bild från nya larmcentralen

Arne Wennerstrand för dagen kommenderad i larmcentralen. Arvika larmade totalt 27 av Värmlands brandkårer med en geografisk utbredning utmed hela Norska gränsen upp till nordligaste Värmland. Dessutom larmades naturligtvis ambulansen i egna distriktet.

Dikeskörning

Tidig vår med lösa vägrenar kan vara förädiska. Här har B3 en International Harvester Loadstar 1600 hamnat på sidan. Bara materiella skador och snart var fordonet i tjänst igen.

Storbrand på Arvika Ullspinneri

Året är 1937 och brand har utbrutit på den sk. "Fillehacka" i bakgunden ser ni brandstationen, m.a.o. var insatsvägen inte alltför lång. Att spinna ull var en dammig och brandfarlig sysselsättning och här har elden kommit lös.

Arvika Verken

Här är vad som återstår av den en gång så stolta huvudbyggnaden för Arvika Verken. Denna brand inträffade 1960 och blev vad man kallar en totalskada. Flera brandmän skadades under släcknings-arbetet, dock ingen med livshotande skador. Efter branden beslöts att omlokalisera verksamheten till den plats där Volvo fortfarande tillverkar lastmaskiner. Tomten kom att kallas "brända tomten" och blev länge obebyggd, idag finns Landstingets vårdcentral på platsen och har lite fyndigt döpts till: verkstaden.

Storbrand på Högvaltasågen

En av de större industribränderna på 70-talet. Sågen i Högvalta brann ned till grunden, trots stora släckinsatser kunde inte branden släckas. Trolig brandorsak var varmgång i lager på en flis-transportör. Miljonvärden gick till spillo.

Pyromandåd

Arvika härjades under början av 80-talet av en pyroman. Han anlade alltid brand natten till söndag, varför han fick namnet "lördagspyromanen". Brand anlades med en sådan punktlighet att vi kunde sitta upp i bilarna runt 02.00 dessa nätter och invänta larmet. Ett stort antal av Arvikas kulturkåkar byggda i trä blev lågornas rov. Alla dessa utan att någon människa fick sätta livet till, nära var det dock när vi med minsta möjliga marginal lyckades rädda en rullstolsbunden kvinna ut från hennes lägenhet.


Till slut gick befolkningen man ur huse för att infånga pyromanen, så skedde också vid en brand och av självaste polischefen i civila kläder har det berättats.


Bilden är hämtad från ett av dessa dåd och visar tankbil med vattenkanon i arbete med att begränsa spridning till intilliggande fastigheter.