Willys Overland Jeep

Svenska Brandmuseet

Terrängbilar

Här kommer ett antal intressanta fordon från tider som har flytt, mycket är hämtat från Arvika där jag har en näst intill outtömlig källa att ösa ur. Jag har försökt att ordna fordonen i kategorier och rubriken anger användningsområdet.

Willys Overland Jeep

Efter andra världskrigets slut fanns ett stort antal 4 hjulsdrivna surplusfordon till försäljning. Vi kan säga att det var på det viset Svenska brandkårer fick terrängfordon. En av de vanligaste fordonen hos de alierade trupperna var Willys jeep och många brandkårer köpte en sådan. Dessutom kom man att importera en version som kalladfes fredsjeepen. Liten och smidig och som bilden visar med tillkopplad sk. Lännakärra hade man en komplett släckenhet för skogsbrand.