Willys Overland 6-226

Svenska Brandmuseet

Terrängbilar

Här kommer ett antal intressanta fordon från tider som har flytt, mycket är hämtat från Arvika där jag har en näst intill outtömlig källa att ösa ur. Jag har försökt att ordna fordonen i kategorier och rubriken anger användningsområdet.

Willys Overland 6-226

Mitt exemplar av Willys Jeep med påbyggnad av Tollarps kaross. Den lilla brandkårens lösning på både släckbil och terrängbil. Byggnationen gjorde att terrängegenskaperna blev lidande, men viss framkomlighet i lättare terräng erhölls.