Volvo valp

Terrängbilar

Här kommer ett antal intressanta fordon från tider som har flytt, mycket är hämtat från Arvika där jag har en näst intill outtömlig källa att ösa ur. Jag har försökt att ordna fordonen i kategorier och rubriken anger användningsområdet.

Volvo "valp"

Nytillverkning av den populära Volvo Lapplandern gjordes i Ungern under slutet av 70-talet. Här har vi ett exemplar med överbyggt lastutrymme, fanns även i flakutförande.