Land Rover

Terrängbilar

Här kommer ett antal intressanta fordon från tider som har flytt, mycket är hämtat från Arvika där jag har en näst intill outtömlig källa att ösa ur. Jag har försökt att ordna fordonen i kategorier och rubriken anger användningsområdet.

Land Rover

Här ser vi en bild på min Land Rover en serie 1, ett fordon som tjänstgjort i en av Sveriges minsta kommuner Bjurholm. Försedd med Rudbergs frontpump och i övrigt enbart material i skåpet.