Dodge Wappons Carrier

Terrängbilar

Här kommer ett antal intressanta fordon från tider som har flytt, mycket är hämtat från Arvika där jag har en näst intill outtömlig källa att ösa ur. Jag har försökt att ordna fordonen i kategorier och rubriken anger användningsområdet.

Dodge Wappons Carrier

Ytterligare ett exempel på krigsfordon som konverterats till brandbil. Detta exemplar försett med frontpump och några ställningar för sugslangar och vips så hade vi en brandbil.