Redskapsfordon

Specialfordon

Här kommer ett antal intressanta fordon från tider som har flytt, mycket är hämtat från Arvika där jag har en näst intill outtömlig källa att ösa ur. Jag har försökt att ordna fordonen i kategorier och rubriken anger användningsområdet.

Redskapsfordon


Volvo LV 102, en fd. slakteribil som byggdes om till redskapsfordon. Sista delen av sin brandbils-karriär, tillbringade fordonet på Högvalta sågen som industribrandbil. Vid storbranden lyckades man rädda fordonet från att bli lågornas rov. Sedemera såldes bilen och har nu (tyvärr) byggts om till lastbil.