Katastrof räddningsbil Scania L80 årsmodell 1972

Specialfordon

Här kommer ett antal intressanta fordon från tider som har flytt, mycket är hämtat från Arvika där jag har en näst intill outtömlig källa att ösa ur. Jag har försökt att ordna fordonen i kategorier och rubriken anger användningsområdet.

Katastrof/räddningsbil Scania L-80 årsmodell 1972

Brandkårer runt om i Sverige anskaffade specialfordon med lyftkran och winsch för att kunna hantera allehanda olyckor. Detta exemplar härstammar från Kalmar och hade även vattentank och frontpump.