Brandbuss Volvo B 58 1979

Släckbilar

Brandbuss Volvo B 58 årmodell 1979


En lite udda fågel i brand Sverige. Finskbyggd släckbil i aktiv tjänst vid Karlskoga Brandförsvar

mellan åren 1979 - 1992, därefter i tjänst vid Industribrandkåren Bofors till 2014. Fordonet byggdes

vid Erikoiskori OY och var den första av sitt slag i Sverige. De brandbussar som senare byggdes

i Arvika  är utvecklade med detta fordon som förlaga. (Utförlig information finns under min samling)

Ett annat exempel på brandfordon byggt på busschassie

Kristinehamns brandkår

Volvo B 54 årsmodell-69

Jag minns en katastrofövning i slutet av 70 talet då brandchef Lennart Sterner medförde detta fordon till Älgå i Arvika kommun. Övningen var en tågolycka och 211:an användes då som stabsfordon. Bilen finns fortfarande i drift nu ägd av ett åkeri och har försetts med vändskiva för trailerdragning