Släckbilar

Svenska Brandmuseet

Släckbilar

Den i dag sk. släckbilen utgör räddningstjänstens basfordon. Här finns utrustning för allehanda uppdrag, allt ifrån brandsläckning till räddning. Utvecklingen har gått från att vara en brandbil med mindre vattentank och brandpump till en fullfjädrad släck/räddningsenhet. En normalutryckning innebär en bemanning av styrkeledare, rökdykarledare, pumpskötare och två rökdykare (1+4).


Ursprungligen benämdes dessa fordon som tung bilmotorspruta och hade en mindre vattentank och oftast frontpump. I utrustningen ingick regelmässigt, utskjutsstege, skarvstegar, slang och armatur. Efter hand försågs också fordonet med rökskydd/andnings-apparater.


Under rubriken släckbilar hittar ni en kronologisk redovisning från 30-talet fram till "modern" tid. Några återfinns i min samling andra utgör exempel på fordon.