Volvo PV 823

Piketer

Här kommer ett antal intressanta fordon från tider som har flytt, mycket är hämtat från Arvika där jag har en näst intill outtömlig källa att ösa ur. Jag har försökt att ordna fordonen i kategorier och rubriken anger användningsområdet.


Piketer är en typ av fordon som använts för ex. rökdykare, lätt snabbrörlig enhet, uppdrag som inte kräver all utrustning som medförs på släckbilen.

Volvo  PV 823

Solna -Sundbybergs piket, en på sin tid mycket modern brandbil. Försedd med Tempus brandpump och en 300 liters vattentank. Även kommunikationsradio fanns ombord (en lyxdetalj på den tiden).