Oldsmobil

Piketer

Här kommer ett antal intressanta fordon från tider som har flytt, mycket är hämtat från Arvika där jag har en näst intill outtömlig källa att ösa ur. Jag har försökt att ordna fordonen i kategorier och rubriken anger användningsområdet.


Piketer är en typ av fordon som använts för ex. rökdykare, lätt snabbrörlig enhet, uppdrag som inte kräver all utrustning som medförs på släckbilen.

Oldsmobil

Arvika Brandkårs piket användes av släckningsledaren för snabb framkörning till brandplatsen. Lätt släckutrustning för angörande av brandpost medfördes. Dessutom är det när bilden togs tydligen gräsbrandsäsong, därav vattenkannorna under presseningen på takräcket.