WIBE

Arvika Brandkårs maskinstege årmodell 1957 Fordonet var i aktiv tjänst fram till 80-talet, då den avyttrades till Årjängs brandkår och fortsatte sin gärning ytterligare en tid framåt.


Senaste tillskottet i samlingarna

24 meter hydraulisk maskinstege av fabrikat Wibe på ett Ford F 600 chassi. Efter inköp av maskin-stege kunde i många fall brandstyrelsen genomföra en nedskärning av brandstyrkan med en brandman, då manövrering av stegen endast krävde en person och inte som tidigare fem brandmän