Mercedes Benz 190 årsmodell 1958

Ambulanser

Här kommer ett antal intressanta fordon från tider som har flytt, mycket är hämtat från Arvika där jag har en näst intill outtömlig källa att ösa ur. Jag har försökt att ordna fordonen i kategorier och rubriken anger användningsområdet.

Mercedes Benz 190 årsmodell 1958, här med röda interimskyltar

Nästa fordon i tur för fullständig renovering